medila.eu

Revize

Periodické revize zdravotnických přístrojů elektrických i neelektrických, podle zákona 123/2000 Sb., ve znění novelizace č. 130/2003 Sb. a následných úprav zákonem 346/2003 Sb. Současný stav je upraven zákonem 124/2000 Sb a novelizovanou normou ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62 353 a jasně určuje kdo a za jakých podmínek může provádět revizní prohlídky. Zákonem 251/2005 Sb. byly sankce při nedodržení platných předpisů. Ty mohou být uloženy až do výše 2 000 000 Kč. Kontrolní činnost mají oprávnění provádět SÚKL Praha, VZP, ČMI, ČOI a od roku 2005 Státní úřad inspekce práce Praha. Podle současné legislativy může revizní prohlídky provádět pouze osoba - právnická nebo fyzická - která je držitelem oprávnění ITI Praha k výkonu revizní činnosti, na základě kterého jí byl vydán živnostenský list Revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení. Samotnou revizní prohlídku smí provádět pouze fyzická osoba, která složila státní zkoušku ITI Praha a obdržela osvědčení revizního technika. Ověřování tonometrů se řídí zákonem 505/1990 Sb. ve znění novelizace č. 119/2000 Sb. a následných úprav zákonem 137/2002 Sb. Tonometr je podle vyhlášky č. 345/2002 Sb. stanoveným měřidlem, které musí být každé dva roky ověřeno.