medila.eu

Revize

Periodické revize zdravotnických přístrojů elektrických i neelektrických, podle zákona 123/2000 Sb., ve znění novelizace č. 130/2003 Sb. a následných úprav zákonem 346/2003 Sb.
Současný stav je upraven zákonem 124/2000 Sb. a novelizovanou normou ČSN EN 60601-1ČSN EN 62 353 a jasně určuje kdo a za jakých podmínek může provádět revizní prohlídky. 
Zákonem 251/2005 Sb. byly sankce při nedodržení platných předpisů. 
Ty mohou být uloženy až do výše 2 000 000 Kč
Kontrolní činnost mají oprávnění provádět SÚKL Praha, VZP, ČMI, ČOI a od roku 2005 Státní úřad inspekce práce Praha.
Podle současné legislativy může revizní prohlídky provádět pouze osoba - právnická nebo fyzická - která je držitelem oprávnění ITI Praha k výkonu revizní činnosti, na základě kterého jí byl vydán živnostenský list Revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.
Samotnou revizní prohlídku smí provádět pouze fyzická osoba, která složila státní zkoušku ITI Praha a obdržela osvědčení revizního technika.
Ověřování tonometrů se řídí zákonem 505/1990 Sb. ve znění novelizace č. 119/2000 Sb. a následných úprav zákonem 137/2002 Sb.
 
Provádíme také revize tonometrů.
Tonometr je podle vyhlášky č. 345/2002 Sb. stanoveným měřidlem, které musí být každé dva roky ověřeno.
Ověřování tonometrů se řídí zákonem 505/1990 Sb. ve znění novelizace č. 119/2000 Sb. a následných úprav zákonem 137/2002 Sb.
 
Osvědčení Metrologie   Osvědčení Revize Labanc   Osvědčení Revize Novák   Osvědčeni Revize Randa   Živnostenský list Revize a zkoušky   Osvědčení Ministerstvo